Skip directly to content

Newsletter

Pleiades, Issue 3 - January, 2012

Νέος χρόνος, νέο τεύχος! Συνεχίζουμε με την έκδοση του 3ου
τεύχους των Πλειάδων με αναφορά στις δραστηριοτήτες του ΣΕΑ το
προηγούμενο τρίμηνο καθώς και τα νέα/αποτελέσματα από τους
τομείς.

 

Ιδιαίτερα σημαντικά τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις στο
Δία και συγκεκριμμένα την Επανασύσταση της Νότιας Ισημερινής
Ταινίας, που παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στον 7ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στα Χανιά καθώς και στο 6o
Europlanet Planetary Science Congress στην Νάντη της Γαλλίας.
Δεν αποτελεί τελικά τυχαίο γεγονός η επιλογή του Δία σαν θέμα
εξωφύλλου και των φωτογραφιών (gallery) μας !

 

Από τον τομέα διαττόντων παρουσιάζεται συνολική αναφορά των
αποτελεσμάτων από τις βίντεο παρατηρήσεις όλου του 2011. Από
τους κομήτες ξεχώρισε ο C/2011W3 Lovejoy με την ανέλπιστη
σχεδόν επιβίωσή του κατά το κοντινό του πέρασμα από τον Ήλιο.
Στα μεταβλητά άστρα παρουσιάζεται η ενδιαφέρουσα περιοχή S 106
που μας δίνει πληροφορίες για την γέννηση πολύ μεγάλων άστρων.

 

Μια καινούργια συμβολή στην θεματολογία του περιοδικού
αποτελεί το άρθρο της μέτρησης αποστάσεων με την μέθοδο της
παράλλαξης. Η μέθοδος παρουσιάζεται με απλά μαθηματικά και
παραδείγματα αναδεικνύοντας την ουσία της.

 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην δραστηριότητα των κομητών και των
πλανητών του επόμενου τριμήνου, καθώς και στις φάσεις της
Σελήνης

 

Καλές παρατηρήσεις !

 

Downlod the pdf file:
AttachmentSize
Pleiades-3-Ian2012.pdf8.13 MB

Pleiades, Issue 2 - October, 2011

Το δεύτερο τεύχος των Πλειάδων αποτελεί γεγονός αν και με μια
μικρή καθυστέρηση. Η έκδοσή του ταυτίζεται με την διεξαγωγή του
7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στα Χανιά
(7-9/10/2011) καθώς και με την εκστρατεία παρατήρησης των
Δρακοντιδών στις 8 Οκτωβρίου, τα οποία όμως θα καλυφθούν σε
επόμενο τεύχος.
 

Στο τεύχος αυτό έχουμε και την πρώτη αναφορά από το τομέα
Ηλιακής παρατήρησης του ΣΕΑ που παρουσιάζει συγκεντρωτικά το
σύνολο των παρατηρήσεων από τις αρχές του έτους μέχρι και τον
Σεπτέμβρη. Η αναφορά του τομέα συμπληρώνεται από ένα
αφιέρωμα του Ήλιο στο Gallery με εξαιρετικές εικόνες.
 

Επιπλέον θα βρείτε το σύνολο των δράσεων και συμμετοχών του
ΣΕΑ στα διάφορα αστρονομικά δρώμενα της Ελλάδας καθώς και
νέα και δράσεις από τους υπόλοιπους τομείς. Από τους πλανήτες
παρουσιάζονται οι παρατηρησιακές συνθήκες για τον Δία και τον
 Άρη, πρώτα αποτελέσματα από βίντεο παρατηρήσεις διαττόντων
στην Κρήτη, οι πιο φωτεινοί κομήτες στο επόμενο τρίμηνο, καθώς
και ένα καινούργιο πρόγραμμα παρατήρησης από την AAVSO.
Φυσικά δεν ξεχνάμε τις φάσεις της Σελήνης που αποτελούν ένα 
βοήθημα στο προγραμματισμό των παρατηρήσεων.

 

Καλές παρατηρήσεις !

 

Downlod the pdf file:
AttachmentSize
Υψηλή ανάλυση8.37 MB
Χαμηλή ανάλυση2.1 MB

Pleiades, Issue 1 - July, 2011

Το παρόν πρώτο τεύχος αποτελεί το ξεκίνημα μιας νέας
προσπάθειας του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ) για
την δημιουργία ενός αποκλειστικά ηλεκτρονικού ενημερωτικού
περιοδικού που στόχο έχει να προωθήσει τα πεπραγμένα του
συλλόγου και της Αστρονομίας γενικότερα.

 

Η ύλη του περιοδικού προκύπτει αποκλειστικά από την
δραστηριότητα και την θεματολογία των μελών και του συλλόγου
αποτελώντας ένα βήμα συνολικής έκφρασης, πέρα από την
ιστοσελίδα του συλλόγου (http://www.hellas-astro.gr - η οποία
βρίσκεται στο στάδιο του επανασχεδιασμού). Η απόφαση αυτή
πάρθηκε ύστερα από την ανάγκη που προκύπτει για την αμεσότερη
(ανά τρίμηνο αρχικά) και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του
συλλόγου και των φίλων για τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται από τον ΣΕΑ. Το υπάρχον περιοδικό
“Παρατηρησιακή Αστρονομία” (διετή έκδοση) αδυνατεί να καλύψει
τον όγκο αυτό του υλικού έγκαιρα, ενώ το ύφος του διαφέρει
σημαντικά, καθώς περιέχει πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, με
μορφή αντίστοιχη των δημοσιεύσεεων. Σε αντίθεση το ηλεκτρονικό
περιοδικό θα μπορεί να φιλοξενήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων
του ΣΕΑ όσον αφορά στις συναντήσεις-εκδηλώσεις-συμμετοχές-
εξορμήσεις, στα παρατηρησιακά θέματα ανά Παρατηρησιακό Τομέα
πάντα (σημαντικές παρατηρήσεις, προγράμματα,
αποτελέσματα/ανάλυση, νέα/εξελίξεις, οδηγοί, δοκιμές, κ.α.) καθώς
και στα γενικότερα αστρονομικά θέματα που απασχολούν τα μέλη
(π.χ. δοκιμές εξοπλισμού, αστροφωτογραφία). Η θεματολογία
προφανώς δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια ή δύο προτάσεις αλλά η
πιο χαλαρή φύση του περιοδικού θα αγκαλιάσει όλες τις
αστρονομικές ανησυχίες.

 

Το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά μόνο έτσι ώστε η τελική
διανομή να είναι άμεση, εύχρηστη και ελεύθερη σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, ξεκινώντας φυσικά από τα μέλη του συλλόγου και
τους φίλους του ΣΕΑ αλλά απευθυνόμενο φυσικά σε όλο το σύνολο
της κοινότητας στην Ελλάδα.

 

Downlod the pdf file:
AttachmentSize
Υψηλή ανάλυση7 MB
Χαμηλή ανάλυση2.25 MB

Pages